Hjem
 
 
 
 
Mail til web-master
EditRegion4
 

Ting begynner å bli noe komplisert. Vi har nå samlet informasjon som berører ca. tjue generasjoner. Tjue generasjoner impliserer over en halv million mennesker. Det sier seg selv at vi ikke har noen mulighet for å identifisere alle disse, noe som betyr at vi etter hvert får mange løse ender.

Hver av de løse endene er utgangspunkt for en etterkommer linje som kan vises som en etterkommertavle eller en etterkommerbok. Dermed rakner de definisjonene og rammene som ble satt da arbeidet med nettsiden ble startet. Med andre ord, menysystemet rakner fullstendig. Derfor er de nye menyene satt inn. Nå håper jeg at jeg har tatt stor nok høyde for endringer som etter hvert vil bli nødvendig.

Vær oppmerksom på at hver enkelt av oss finnes i flere av etterkommerrapportene, og at vi også er i slekt med andre som finnes i forskjellige etterkommerberetninger.
En annen endring er at jeg har valgt å fjerne bloggen.Grunnen til det er at den ble en enveis tale. For å forenkele vedlikehold og oppdatering vil nødvendig informasjon istedet bli gitt under oppdateringer på startsiden, og under menypuktet Artikler.

Under ARTIKLER vil det også komme større og mindre artikler av spesiell interesse for slekta. Dersom noen lider av skrivekløe, og har interessant informasjon, er de selvfølgelig velkommen til å sende meg artikler for publisering.